Beste ouders,

Vanaf 20 november 2018 zijn wij een samenwerkingsverband aangegegaan met Advies Kwaliteit Kinderopvang (AKK). Esther Rienks is de persoon achter deze organisatie. Esther zal zich ontfermen over het bijhouden en opstellen van beleidsplannen, informatie stukken en de veranderingen in de wetgeving. Daarnaast zal ze de drie pedagogisch medewerkers binnen Stichting Ut Kruumelke coachen, 50 uur per jaar beleid en trainingen en 10 uur o.b.v. 1 FTE. Tevens zal ze cursussen aanbieden die de kwaliteit van werken binnen de BSO zullen verbeteren. Deze cursussen zullen 2 keer per jaar plaatsvinden. Ouders zullen tijdig via een brief geinformeerd worden.

Als laatste taak heeft Esther aangeboden om de rol van vertrouwenspersoon op zich te nemen voor Stichting Ut Kruumelke. Mocht u behoefte hebben in een vertrouwelijk gesprek of meer informatie willen, dan kunt u Esther Rienks hiervoor bereiken. De contactgegevens zijn te vinden op haar website en bij de pedagogisch medewerkers.
Voor meer informatie en de contactgegevens kunt u terecht op: http://akk-advies.nl/

 

Groetjes,
Ans, Hennie en Angela. 

 


Gepubliceerd op: 2019-08-31 08:17:52 door Hennie